Câu chuyện Công ty

Chúng tôi chuyên thương mại sản phẩm tiêu dùng nhanh và xa xỉ phẩm với các doanh nghiệp. Trong tất cả hoạt động kinh doanh chúng tôi luôn nỗ lực gia tăng sức mạnh phân loại hàng, quản lý hoạt động và khả năng giao hàng của mình. Nhờ đó chúng tôi bảo đảm với đối tác kinh doanh rằng chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ thương hiệu nào, tới bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời gian nào.

Hiện nay chúng tôi hoạt động trên 6 châu lục và tại hơn 110 quốc gia trên toàn cầu. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng ở thị trường hiện tại, thâm nhập thị trường mới và tạo các hoạt động kinh doanh mới. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, kho bãi và khách hàng của mình. Một trong những mục tiêu chính cho tương lai là bảo đảm chúng tôi tiếp tục phát triển để luôn phục vụ các mối quan hệ của mình tốt hơn, luôn ghi nhớ rằng bầu trời không phải là giới hạn.