Lịch sử

Hành trình của HTG đã trải qua hơn 40 năm. Công ty bắt đầu những hoạt động kinh doanh đầu tiên năm 1974 bằng việc Cửa hàng trên thuyền Kamstra bắt đầu cung cấp hàng miễn thuế cho các tàu thủy nhỏ ở Biển Bắc.

Theo thời gian, công ty mở rộng: thêm hoạt động kinh doanh, thêm thị trường và thêm công ty liên tục được bổ sung vào tập đoàn.

  • Những năm 1970 - Kamstra Liquors
  • Những năm 1980 - Checkpoint Parfums và Class International
  • Những năm 1990 - Kafa, Kamstra International và Class Hair Care
  • Những năm 2000 - JTG Trading
  • Những năm 2010 - Union Commerciale des Vins de France và Square Dranken

Năm 1990 chúng tôi đổi tên công ty thành B&S International Division North và trở thành cái tên uy tín trong thế giới bán buôn và thương mại quốc tế.

Năm 2007 chúng tôi tập hợp tất cả hoạt động kinh doanh vào một cấu trúc rõ ràng và thành lập Holland Trading Group (HTG), giúp gia tăng sức mạnh hiệp lực nội tại và tạo hình ảnh bên ngoài mạnh mẽ.

Trong cấu trúc hiện tại, chúng tôi là công ty bán buôn các hàng hóa tiêu dùng nhanh lớn nhất châu Âu và đóng vai trò đi đầu trong thị trường thương mại quốc tế đối với các sản phẩm nhãn hiệu A. Trong hơn 40 năm kinh doanh chúng tôi đã chứng minh được sự khác biệt ở độ tin cậy và hiệu quả.