ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO

Xếp hạng
Với nền tảng tài chính vững chắc và chính sách thanh toán nghiêm ngặt, chúng tôi đã tăng trưởng từ một công ty trị giá 273.000 Euro thành công ty trị giá
830 triệu Euro trong 42 năm. Thành tích này đã được ghi nhận; Graydon - một tổ chức xếp hạng quốc tế - đã ghi nhận công ty chúng tôi thuộc nhóm 5% công ty hoạt động tốt nhất Hà Lan. Chúng tôi tự hào được Graydon ghi nhận thành tích của mình thông qua đánh giá công bằng.


Công ty tăng trưởng nhanh nhất
Tờ báo tài chính Hà Lan hàng đầu “Het Financieele Dagblad” đã ghi nhận và trao cho chúng tôi Giải thưởng Linh dương FD Vàng (Golden FD Gazellen Award) cao quý trong bốn năm liên tiếp. Giải thưởng dành cho công ty tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm ‘doanh nghiệp lớn’ này là thành quả của toàn bộ nhân sự trong công ty, cùng với họ công ty đã tạo được mức tăng trưởng ít nhất là 15% mỗi năm. Đóng góp của họ cho thành công của công ty là điều tạo ra sự khác biệt mỗi ngày.


Chuỗi cung ứng an toàn
Tại HTG, hoạt động phân phối và quy trình thủ tục được thực hiện nội bộ. Chúng tôi bảo đảm sự an toàn và quy trình hậu cần chất lượng cao và đã thiết lập chuỗi chung ứng an toàn, đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng. Việc này giúp chúng tôi được công nhận là Doanh nghiệp Ưu tiên Đặc biệt (AEO). Với công nhận này trên phạm vi quốc tế - bởi Hải quan Hà Lan - chúng tôi có thể tích trữ và giao hàng nhanh hơn do thủ tục hải quan được đơn giản hóa và được ưu tiên. Điều này có lợi cho cả nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi.