Rượu

HTG Liquors là công ty thương mại và bán buôn lớn, chuyên phân phối toàn cầu tất cả các thương hiệu rượu hàng đầu. Hoạt động của công ty có thể được chia thành thương mại và bán buôn. Mỗi công ty trong nhánh Rượu phục vụ các nhóm khách hàng và thị trường khác nhau.

Đối với hoạt động thương mại, chúng tôi tích trữ và kiểm tra tất cả hàng hóa tại các kho lưu hàng nhập tại Hà Lan. Bằng cách này, chúng tôi luôn bảo đảm có thể cung cấp đúng hàng với cấp độ dịch vụ cao nhất tới bất cứ đâu trên thế giới.

Thông qua các công ty bán buôn – Hellwege, Anker Amsterdam Spirits, Square Dranken và Union Commerciale des Vins de France – chúng tôi cung cấp rượu, bia và vang từ kho tới các nhà bán lẻ độc lập nhỏ tại thị trường Đức, Pháp và Hà Lan.